LEGE nr. 652 din 20 noiembrie 2001privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 21 iunie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 10, alineatul 3 al articolului 66 va avea următorul cuprins:Coloneilor și comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani și au fost încadrați în această perioadă cel puțin 3 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad de general sau similare și care au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul lt; lt;foarte bun gt; gt;, la trecerea în rezerva sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigada, respectiv de general de flotila aeriană sau contraamiral de flotila, și vor fi trecuți în rezerva sau direct în retragere cu noul grad.2. La articolul I punctul 15, litera d) a articolului 93^1 va avea următorul cuprins:d) pentru maistru militar clasa a II-a și plutonier-major:– în activitate - 47– în rezerva - clasele I, a II-a și a III-a - 45, 50, 553. La articolul I punctul 18, alineatul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:Dispozițiile art. 2 alin. 2^1, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) și f), art. 41^1, art. 50 alin. 5, art 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 75 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e)^1, art. 92^1, art. 93^1 și ale art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale.4. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Dispozițiile art. 55, 58, 63 și 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum și orice alte dispoziții care contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în Ministerul Apărării Naționale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  ──────────────────