HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 21 noiembrie 2001privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activităţile miniere şi a amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998 şi în Legea petrolului nr. 134/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 4 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 30 alin. (5) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998, precum şi ale art. 40 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea taxelor anuale pentru activităţile miniere prevăzute la art. 30 alin. (2), (3) şi (4) din Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se actualizează după cum urmează: a) 14.000 lei/kmp în cazul taxei anuale pentru activitatea de prospecţiune; b) 56.000 lei/kmp în cazul taxei anuale pentru activitatea de explorare; c) 14.000.000 lei/kmp în cazul taxei anuale pentru activitatea de exploatare.  +  Articolul 2Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 42 din Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, majorandu-se după cum urmează: a) de la 28.500.000 lei la 57.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. a); b) de la 57.000.000 lei la 142.500.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. b); c) de la 142.500.000 lei la 285.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. c).  +  Articolul 3Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 38 din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, majorandu-se după cum urmează: a) de la 131.000.000 lei la 262.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. a); b) de la 262.000.000 lei la 655.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. b); c) de la 655.000.000 lei la 1.310.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. c).PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------