LEGE nr. 640 din 16 noiembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 3 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 208 din 29 decembrie 1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, cu următoarea modificare:- La articolul 3 alineatul (1), liniuţa a doua va avea următorul cuprins:"- magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale, ce vor fi amplasate pe sensul de ieşire din ţara, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------------