ORDIN nr. 177 din 22 noiembrie 2001pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe care cetăţenii români trebuie să o detina la ieşirea din ţara, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 noiembrie 2001    Ministru de interne,având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la controlul de ieşire din ţara o sumă minima în valută liber convertibilă, la vedere, sau cărţi de credit pentru conturi în valută. (2) Cuantumul sumei minime în valută liber convertibilă, de persoana, pentru fiecare zi de şedere declarata, dar nu mai puţin de 5 zile, se stabileşte astfel: a) 50 euro sau echivalent pentru Turcia şi fostele state socialiste, pentru care nu este necesară viza de intrare; b) 100 euro sau echivalent pentru statele din Uniunea Europeană şi alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare. (3) Dovada sumei prevăzute la alin. (2) se face prin una din următoarele forme: a) suma în valută liber convertibilă, la vedere; b) cecuri de călătorie sau cărţi de credit pentru conturi în valută; c) alte garanţii financiare, care fac dovada asigurării sumei necesare, cum sunt: voucher în cazul turismului organizat ori al serviciilor turistice plătite anticipat; scrisoare de garanţie sau angajament de sponsorizare, semnate de persoana care gazduieste cetăţeanul român pe teritoriul statului de destinaţie şi autentificate conform legii statului respectiv; garanţia legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz.  +  Articolul 2Se exceptează de la dispoziţiile art. 1 următoarele categorii de persoane: a) cetăţenii români care pleacă în străinătate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferinţe, studii, manifestări cultural-sportive ori în situaţia imbolnavirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate ori în alte cazuri temeinic justificate. În aceasta situaţie se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei şi asigurarea financiară a acesteia; b) minorul sub vârsta de 14 ani, înscris în pasaportul părinţilor; c) minorul sub vârsta de 18 ani, care se deplaseaza la părintele sau la părinţii care lucrează ori sunt stabiliţi în statul de destinaţie sau la rude; d) cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru ţara de destinaţie, indiferent de durata deplasarii; e) cetăţenii români care călătoresc în statele vecine în baza permisului de mic trafic sau trecere simplificata, eliberat de autorităţile de frontieră.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.Ministru de interne,Ioan Rus-------------