HOTĂRÎREA nr. 72 din 20 februarie 1993privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzacţiilor leasing
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 26 februarie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Bunurile care se importa în baza contractelor de leasing, încheiate între agenţii economici români şi partenerii străini, sînt considerate în import temporar pe toată perioada contractului de leasing. Operaţiunile de import temporar în cadrul tranzacţiilor leasing se efectuează numai cu garantarea plăţii taxelor vamale. Garantarea plăţii taxelor vamale se poate face şi prin depunerea unei scrisori de garanţie, prin care o unitate bancară cu sediul în România se angajează sa plătească organelor vamale suma reprezentind taxele vamale.  +  Articolul 2În cazul în care, la sfîrşitul perioadei de import temporar, beneficiarul cumpara bunurile ce au făcut obiectul tranzacţiilor leasing, acesta datorează taxa vamală calculată la valoarea în vama determinata prin transformarea în lei a preţului de cumpărare în valută, negociat, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data încheierii contractului de cumpărare a bunurilor respective.  +  Articolul 3Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică împreună cu Ministerul Comerţului, Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor vor elabora, în termen de 30 de zile de la publicarea hotărîrii în Monitorul Oficial al României, regulamentul de organizare şi derulare leasing. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Misu NegritoiuMinistrul comerţului,Constantin TeculescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu-----------