ORDIN nr. 534 din 1 octombrie 2001privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 21 noiembrie 2001    Având în vedere Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,ministrul administraţiei publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 452/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data publicării.Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1NORMA 01/10/2001