HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 9 noiembrie 2001privind organizarea în România a celei de-a 4-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 22 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a celei de-a 4-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) în luna noiembrie 2001.  +  Articolul 2Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 1, pentru un număr de 44 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare şi se vor suporta din bugetul Ministerului Apărării Naţionale prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------