ORDIN nr. 400 din 23 octombrie 2001privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 21 noiembrie 2001  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile art. 33 alin. 4 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,pe baza Referatului de aprobare întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara nr. 144.787 din 15 octombrie 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului sanitar veterinar în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă unităţile în care este necesară asigurarea personalului sanitar veterinar de stat pentru desfăşurarea activităţii de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă tarifele care se percep pentru activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat în unităţile de tăiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animala, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Direcţiile sanitare veterinare, judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Orice prevedere contrară prezentului ordin se abroga.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, Ilie Sarbu  +  Anexa 1INSTRUCTIUNI 23/10/2001  +  Anexa 2UNITĂŢILEîn care se asigura personal sanitar veterinar de stat pentru desfăşurarea activităţii de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat1. Unităţi pentru taierea mamiferelor şi pasarilor2. Unităţi independente de transare a carnii3. Unităţi independente de transare/prelucrare a carnii (fabrici de produse din carne, inclusiv ateliere pentru preparate din carne)4. Unităţi independente de prelucrare a membranelor naturale5. Depozite/antrepozite frigorifice şi/sau depozite alimentare6. Antrepozite frigorifice cu sala de transare7. Unităţi de prelucrare a laptelui/produselor lactate8. Unităţi de prelucrare a produselor din pescuit, molustelor, gasteropodelor, batracienilor9. Unităţi de prelucrare a oualor/produselor din oua10. Unităţi de comercializare cu secţii de transare a carnii şi/sau prelucrare a produselor de origine animala11. Hala de desfacere a produselor de origine animala.  +  Anexa 3
                                   TARIFE
      pentru activitatea de asistenţa, inspecţie şi control sanitar veterinar
       de stat în unităţile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară
       veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările
                                 ulterioare
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ Specificaţie │ Tarif │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ I. │ a) carne de bovine, bubaline adulte │ 3 euro/animal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ carne de bovine, bubaline tineret │ 1,5 euro/animal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ b) carne de solipede, ecvine │ 3 euro/animal ││ │ ├────────────────────────┤│ │ - examinare pentru trichina (dacă unitatea │ conform prevederilor ││ │ nu deţine echipa proprie) │ legale în vigoare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ c) carne de porcine │ 0,8 euro/animal ││ │ ├────────────────────────┤│ │ - examinare pentru trichina (dacă unitatea │ conform prevederilor ││ │ nu deţine echipa proprie) │ legale în vigoare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ d) carne de ovine, caprine │ ││ │ - tineret < 18 kg │ 0,2 euro/animal ││ │ - animale > 18 kg │ 0,3 euro/animal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ e) carne de pasare │ 0,01 euro/animal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ f) carne de vanat mic în pene şi vanat mic │ ││ │ în blana │ 0,03 euro/animal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ g) carne de vanat mare în blana │ ││ │ - mistret │ 1,3 euro/animal ││ │ - examinare pentru trichina ├────────────────────────┤│ │ │conform prevederilor ││ │ │în vigoare ││ │ ├────────────────────────┤│ │ - rumegator (cerb, caprior etc.) │ 4,4 euro/animal │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ II.│transarea carnii în unităţi independente │ 3 euro/tona produs ││ │ │ finit rezultat din ││ │ │ transare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│III.│transarea şi/sau prelucrarea carnii în unităţi │ 3 euro/tona produs fini││ │independente │ rezultat din transare/ ││ │ │ prelucrare │├────┼────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│ │- dacă operaţiunile de transare şi/sau de prelucrare se efectuează în ││ │ unităţile în care s-a obţinut carnea (abatoare), la tarifele prevăzute ││ │ la pct. I se adauga 2,1 euro/tona carne intrata la transare şi/sau ││ │ prelucrare ││ │- dacă în unităţile cu abatorizare se receptioneaza pentru transare ││ │ şi/sau prelucrare carne din alte surse decât abatorizarea proprie, ││ │ pentru aceasta carne se percep tarifele precizate la pct. III │├────┼────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│IV. │ unităţi independente de prelucrare a │3 euro/tona produs finit││ │ membranelor │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ V. │ depozite/antrepozite frigorifice şi/sau │2 euro/produs/10.000 oua││ │ depozite alimentare pentru carne şi produse │ recepţionate ││ │ de origine animala │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│VI. │ antrepozite frigorifice cu sala de transare │ la tariful de la pct.V ││ │ │ se adauga tariful de la││ │ │ pct. II │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│VII.│ unităţi de prelucrare a laptelui/produselor │ 0,2 euro/hl lapte ││ │ lactate │ receptionat ││ │ │ 1,5 euro/tona ││ │ │ materie prima recep- ││ │ │ tionata │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│VIII│ unităţi de prelucrare a produselor din │ 1,5 euro/tona produs ││ │ pescuit, molustelor, gasteropodelor, │ receptionat ││ │ batracienilor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│IX. │ unităţi de prelucrare a oualor/produselor │ 3 euro/10.000 buc. ││ │ din oua │ oua/tona produs finit │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ X. │ unităţi de comercializare cu secţii de │ 2 euro/tona produs ││ │ transare a carnii şi/sau de prelucrare │ de origine animala ││ │ a produselor de origine animala │ depozitat ││ │ │ 3 euro/tona de produs ││ │ │ finit rezultat din ││ │ │ transare ││ │ │ şi/sau prelucrare │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ XI.│ hala de desfacere a produselor de origine │ 2 euro/tona produs/ ││ │ animala │ 10.000 oua recepţionate│└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘Tariful pentru unităţile care taie animale şi păsări, precum şi pentru cele care prelucreaza produse de origine animala nu poate fi mai mic de 150 euro/luna.────────────────────