DECIZIE nr. 68 din 23 noiembrie 1993privind invalidarea mandatului unui deputat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1994    Grupurile parlamentare liberale din Camera Deputaţilor şi din Senat, prin liderii acestora - domnul deputat Dinu Patriciu şi domnul senator Alexandru Popovici -, au sesizat, la 6 octombrie 1993, Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea hotărârii Camerei Deputaţilor de invalidare a mandatului de deputat al domnului Dan Mircea Ottulescu din Circumscripţia electorală nr. 2 Arad.În sesizare se arata ca la data dezbaterii procesului-verbal al Comisiei de validare, domnul Dan Mircea Ottulescu intrunea condiţiile prevăzute de art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992, fiind membru al unui partid din cadrul Convenţiei Democratice. Ca atare, argumentul reţinut pentru invalidare, şi anume ca domnul Dan Mircea Ottulescu nu mai aparţine partidului pe lista căruia a candidat în alegeri, nu este constituţional. În acest sens, se interpretează, în sesizare, ca în textul art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 termenul formaţiune politica evoca şi coalitiile electorale, cum este şi cazul Convenţiei Democratice.În drept, sesizarea se bazează, în esenta, pe interpretarea dispoziţiilor art. 144 lit. b) din Constituţie, potrivit cărora Curtea Constituţională este competenţa sa controleze constituţionalitatea regulamentelor Parlamentului, în sensul că această competenţă ar implica şi controlul constituţionalităţii hotărârilor adoptate pe temeiul regulamentelor respective.În vederea soluţionării sesizării, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 47/1992 s-a solicitat punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.La data de 4 noiembrie 1993, constatandu-se ca acest punct de vedere nu a fost comunicat, s-a solicitat din nou punctul de vedere respectiv, precum şi punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului.Cu adresa nr. XXII/724/1993, Senatul a comunicat punctul sau de vedere, considerând ca, întrucât coalitia constituie "o asociere de mai multe partide pentru a candida în comun pe aceeaşi lista, având ca scop obţinerea de cat mai multe mandate în alegeri", sesizarea este "vadit neîntemeiată", formatiunea politica şi coalitia electorală fiind doua notiuni distincte.Biroul permanent al Camerei Deputaţilor nu a comunicat punctul sau de vedere.CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,examinând sesizarea de neconstituţionalitate, punctul de vedere comunicat de Senat, prevederile art. 144 lit. b) din Constituţie şi ale Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Sesizarea are în vedere invalidarea unui mandat de deputat. Ea s-a făcut cu nerespectarea procedurii prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 47/1992; de asemenea, sesizarea a fost initiata de grupurile parlamentare din cele două Camere, deşi priveşte exclusiv invalidarea unui mandat de către Camera Deputaţilor. De aceea, în temeiul autonomiei regulamentare a fiecărei Camere, grupul parlamentar din Senat nu poate avea calitatea de subiect al dreptului de sesizare a Curţii pentru un asemenea caz.În ce priveşte obiectul sesizării, se constată că aceasta se referă la un act de aplicare a Regulamentului Camerei Deputaţilor şi nu la o prevedere a acestui regulament. De aceea, ţinând seama ca art. 144 lit. b) din Constituţie priveşte exclusiv regulamentele Camerelor, rezultă că nu intră în competenţa Curţii Constituţionale controlul actelor de aplicare a regulamentelor respective.În sesizare se critica modul în care s-a făcut aplicarea art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, or, prin rolul şi funcţiile sale, Curtea Constituţională desfăşoară numai un control de constituţionalitate şi nu unul legat de aplicarea unei legi organice sau ordinare. De asemenea, refuzul validării mandatului s-a făcut prin aprobarea raportului Comisiei de validare, pe aceasta baza adoptandu-se Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 54/1993 privind validarea mandatului de deputat al domnului Ion Bold. Numai aceasta hotărâre constituie un act juridic în sensul art. 74 din Constituţie şi nu refuzul de a valida mandatul de deputat ce face obiectul sesizării.Faţa de cele arătate, rezultă ca sesizarea urmează a fi respinsă ca inadmisibila.Potrivit art. 144 lit. b) din Constituţie, art. 3, art. 13 lit. A.b), art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Respinge sesizarea grupurilor parlamentare liberale din Camera Deputaţilor şi Senat privind invalidarea mandatului de deputat al domnului Dan Mircea Ottulescu din Circumscripţia electorală nr. 2 Arad.2. Prezenta decizie se comunică Grupului parlamentar liberal din Camera Deputaţilor şi Grupului parlamentar liberal din Senat, precum şi celor două Camere ale Parlamentului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Deliberarea a avut loc la data de 23 noiembrie 1993 şi la ea au participat Vasile Geonea, preşedinte, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Miklos Fazakas, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Bucur Vasilescu şi Victor Dan Zlatescu, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. dr. VASILE GIONEAMagistrat-asistent,Florentina Geangu---------