LEGE Nr. 68 din 11 octombrie 1993privind garantarea în plata a salariului minim
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 15 octombrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Persoanele juridice şi fizice care angajează personal salariat cu contract de muncă sunt obligate sa garanteze în plata un salariu brut lunar cel puţin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţara. (2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică în cazul când salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să-şi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia. (3) În cazul salariatului angajat cu o fracţiune de norma, se garantează în plata un salariu egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, corespunzător fracţiunii de norma.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale efectuează controlul în unităţi privind modul de respectare a prevederilor prezentei legi. (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 50.000 lei şi 200.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din direcţiile teritoriale pentru munca şi protecţie socială. (4) Dispoziţiile privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 3Litigiile generate de neacordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege salariaţilor constituie litigii de muncă şi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIEUGEN DIJMARESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU-----------