DECRET nr. 334 din 27 august 1959pentru modificarea art. 2 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 1 septembrie 1959    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:  +  Articolul UNICArticolul 2 din Codul de procedură civilă se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. Tribunalul Capitalei Republicii Populare Române şi tribunalele regionale judeca:1) recursurile împotriva hotărârilor date de tribunalele populare;2) orice alte cereri pe care legea le da în competinţa lor".Preşedintele Prezidiului Marii Adunări NaţionaleION GHEORGHE MAURERSecretarul Prezidiului Marii Adunări NaţionaleGHEORGHE STOICA------