ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 144 din 25 octombrie 2001privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 14 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români care călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare trebuie să prezinte la ieşirea din ţara următoarele: a) asigurare medicală; b) bilet de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului; c) o sumă minima în valută liber convertibilă la vedere sau cărţi de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoana, într-un cuantum corespunzător sumelor de referinţa determinate de autorităţile naţionale ale statelor de destinaţie sau de tranzit, proporţional cu durata sejurului, dar nu mai puţin de 5 zile. (2) Cuantumul sumei minime în valută se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului de interne, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, în funcţie de hotărârile în materie adoptate de autorităţile respectivelor state. Ordinul ministrului de interne va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.  +  Articolul 2Şeful punctului de trecere a frontierei române poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------