HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 25 octombrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelorpublice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţieipublice,Octav Cozmanca  +  AnexăNORMA 25/10/2001