LEGE Nr. 64 din 4 octombrie 1993pentru aderarea României la Statutul Consiliului Europei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 4 octombrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Statutul Consiliului Europei, semnat la Londra la 5 mai 1949. Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE SENATULUIEUGEN DIJMARESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION GAVRASTATUT 05/05/1949