RECTIFICARE nr. 453 din 18 iulie 2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 8 noiembrie 2001    În Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, se fac următoarele rectificari:- la art. I pct. 16 - art. 12 lit. e), rândul 6, se elimina virgula după expresia "...de construcţii noi...";- la art. I pct. 26 - art. 25^2 alin. (1), rândul 2, se elimina prepozitia "pentru" după expresia "...urbanism şi...";- la anexa nr. 1 lit. A "Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.", cap. II "Piese desenate", la pct. 1.1, prima liniuţa, în loc de "vizata" se va citi "vizat" şi la pct. 1.2, prima liniuţa, în loc de "vizata" se va citi "vizat".----------------