LEGE Nr. 62 din 22 septembrie 1993pentru modificarea articolului 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 28 septembrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, se modifica după cum urmează: Alineatul (1) al articolului 43 se modifica şi va avea următorul cuprins: "Art. 43 (1) Societăţile de televiziune private, altele decît cele prevăzute la art. 41, care la data prezentei legi funcţionează autorizat, îşi vor putea continua activitatea până la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, pe baza închirierii reţelei de transmitatoare şi retranslatoare ale Regiei Autonome "Radiocomunicatii", care utilizează frecventele Televiziunii Române." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION RATIU-----------------