LEGE nr. 580 din 31 octombrie 2001privind declararea ca municipiu a oraşului Moinesti, judeţul Bacau
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Oraşul Moinesti, judeţul Bacau, se declara municipiu.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------