ORDIN nr. 538 din 1 octombrie 2001pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 30 octombrie 2001    Ministrul administraţiei publice,având în vedere Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,emite prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 983/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 21 februarie 2001.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării.Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  AnexăREGULAMENT 01/10/2001