ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 25 octombrie 2001pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 31 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Constituie acte de terorism: a) infracţiunile de omor prevăzute în art. 174-176 din Codul penal, vătămare corporală şi vătămare corporală grava prevăzute în art. 181 şi art. 182 din Codul penal, precum şi lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută în art. 189 din Codul penal: b) infracţiunile prevăzute în art. 106-109 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată; c) infracţiunile de distrugere prevăzute în art. 217 şi art. 218 din Codul penal; d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, nerespectare a regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive, precum şi nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzute în art. 279, art. 279^1 şi art. 280 din Codul penal, atunci când sunt săvârşite în scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica. (2) În cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea depăşi maximul general. (3) Tentativa se pedepseşte. (4) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Constituie acte de terorism şi se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi faptele de a introduce sau răspândi în atmosfera, pe sol, în subsol sau în apa produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, precum şi amenintarile cu bombe sau cu alte materii explozive, dacă acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Înţelegerea în vederea săvârşirii de acte de terorism se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 4Ameninţarea unei persoane sau colectivităţi, prin orice mijloace, cu răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 5Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveşte răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme sau toxine dintre cele prevăzute la art. 4, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 6 (1) Competenţa de a judeca în prima instanţa infracţiunile prevăzute la art. 1 şi 2 aparţine tribunalului. (2) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 1 şi 2 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.  +  Articolul 7Operatorii serviciilor de posta şi telecomunicaţii au obligaţia de a comunică, de îndată, ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, la cererea scrisă a acestuia, informaţiile necesare în vederea identificarii persoanelor care au săvârşit infracţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 8Nerespectarea de către operatorii de posta şi telecomunicaţii a obligaţiei prevăzute la art. 7 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan Rus---------