DECRET Nr. 394 din 10 iulie 1973privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 105 din 17 iulie 1973  EXPUNERE DE MOTIVEPrin decretul alăturat se supune unui impozit anual veniturile din închirieri şi subinchirieri de clădiri, terenuri, camere mobilate sau nemobilate.Venitul anual impozabil asupra căruia se aplică cotele progresive de impozit se determina prin scăderea din chiria bruta a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri aferente clădirii sau părţii din clădire închiriate, iar în cazul inchirierilor de camere mobilate, şi a unei cote forfetare de cheltuieli. Deosebit de aceasta, la închirierile de camere mobilate prin agenţiile de turism se mai scade şi comisionul cuvenit acestor unităţi.Veniturile anuale din închirieri şi subinchirieri care, după scăderea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, nu depăşesc 300 de lei anual sînt scutite de impozit.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Veniturile realizate de persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decît organizaţiile socialiste române, din închirieri şi subinchirieri de clădiri, terenuri şi camere mobilate sau nemobilate, în mod permanent ori sezonier, direct sau prin agenţii de turism, se supun unui impozit anual, după cum urmează:
    Venitul anual impozabil, leiCota de impozit %Impozitul, leiImpozitul pentru veniturile din intervale
    Intervalele de venit, leiImpozitul pe intervale  creste;
    1 - 3006,001 - 18301- 500de fiecare 50 lei cu 5,50 lei
    5008,0040501- 700de fiecare 50 lei cu 7,50 lei
    70010,0070701- 900de fiecare 50 lei cu 9,00 lei
    90011,80106901- 1 200de fiecare 50 lei cu 10,50 lei
    1 20014,101691 201- 1 500de fiecare 50 lei cu 12,00 lei
    1 50016,102411 501- 2 000de fiecare 50 lei cu 14,00 lei
    2 00019,053812 001- 3 000de fiecare 50 lei cu 16,00 lei
    3 00023,377013 001- 5 000de fiecare 50 lei cu 17,00 lei
    5 00027,621 3815 001- 10 000de fiecare 50 lei cu 20,00 lei
    10 00033,813 38110 001- 20 000de fiecare 50 lei cu 23,00 lei
    20 00039,907 98120 001- 30 000de fiecare 50 lei cu 26,00 lei
    30 00043,9413 18130 001- 40 000de fiecare 50 lei cu 30,00 lei
    40 00047,9519 18140 001- 50 000de fiecare 50 lei cu 34,00 lei
    50 00051,9625 98150 001- 70 000de fiecare 50 lei cu 39,00 lei
    70 00059,4041 58170 001-100 000de fiecare 50 lei cu 45,50 lei
    100 00068,8868 881peste 100 000se percepe 75 la suta din totalul venitului impozabil
   +  Articolul 2Venitul anual impozabil se determina prin scăderea din chirie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri aferente spaţiului închiriat şi subinchiriat, precum şi prin aplicarea, la suma astfel determinata, a următoarelor cote forfetare de cheltuieli: a) în cazul inchirierilor şi subinchirierilor de camere mobilate pentru locuinta:- 50 la suta cînd suma este de pînă la 5 000 lei;- 30 la suta cînd suma este între 5 001 şi 10 000 lei;- 20 la suta cînd suma este între 10 001 şi 20 000 lei;- 10 la suta cînd suma este de peste 20 000 lei; b) în cazul inchirierilor şi subinchirierilor de camere mobilate cu alta destinaţie decît pentru locuinta, 10 la suta.Pentru veniturile din închirieri şi subinchirieri de camere mobilate prin agenţiile de turism se scade, înainte de deducerea cheltuielilor forfetare, şi comisionul reţinut de aceste agenţii.  +  Articolul 3Veniturile anuale din închirieri şi subinchirieri care, după scăderea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri, nu depăşesc 300 de lei anual sînt scutite de impozit.  +  Articolul 4Impozitul datorat potrivit dispoziţiilor prezentului decret se stabileşte şi se încasează de către organele financiare ale comitetelor executive ale consiliilor populare.În cazul inchirierilor şi subinchirierilor efectuate prin agenţiile de turism, impozitul se calculează şi se retine de către acestea cu ocazia fiecărei plati şi se vărsa la buget la termenele ce se vor comunică de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentului decret se intregesc cu prevederile Decretului nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, cu modificările ulterioare, în măsura în care nu se dispune altfel prin decretul de faţa.  +  Articolul 6Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu veniturile realizate în anul 1973.Articolul 12 din Hotărîrea Consiliului de Ministeri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.-----------------