LEGE nr. 568 din 19 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂprivind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat în România"2. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Se recunoaşte calitatea de luptător anticomunist şi persoanelor din rezistenta armata care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de rasturnare prin forta a regimului comunist în perioada 6 martie 1945-august 1964."3. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) susţinerea sau aplicarea principiilor democraţiei şi a pluralismului politic;"4. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:"c^1) acţiunea de împotrivire cu arma şi rasturnare prin forta a regimului comunist;"5. La articolul 2 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, recunoaşterea şi respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale;"6. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni împotriva umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel."7. La articolul 3, litera e) va avea următorul cuprins:"e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, pentru motive politice;"8. La articolul 3, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) exmatricularea din şcoli, licee şi facultăţi."9. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, denumita în continuare Comisie, cu sediul în Bucureşti, la Ministerul Justiţiei, compusa din:"10. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."11. La articolul 7, partea introductivă şi literele c) şi e) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi cele din rezistenta armata care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de rasturnare prin forta a regimului comunist beneficiază de:............................................................... c) acordarea de ordine şi medalii prevăzute de legislaţia în vigoare;............................................................... e) orice alte drepturi prevăzute în legi speciale."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-------