LEGE nr. 563 din 19 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000, cu următoarea modificare:- La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:«Art. 6. - (1) Persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plată impozitelor şi a taxelor locale. (2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi: a) asistenţa medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat şi pe timpul spitalizarilor; b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); c) douasprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila şi de către insotitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular; d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterica; e) scutire de plată taxelor de abonament pentru radio şi televizor; f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plată taxei de abonament; g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.»"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU--------