HOTĂRÂRE nr. 1.254 din 18 octombrie 2005privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 20 octombrie 2005    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, potrivit căruia "nivelul preţului naţional de referinţă pentru energia termică se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei",având în vedere propunerea adresată Guvernului de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Nivelul preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde, se stabileşte la 107,50 lei (RON)/Gcal, inclusiv TVA.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2004 privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 iulie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Iuliu Winkler,ministru delegat pentru comerţPreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Nicolae OprişMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 octombrie 2005.Nr. 1.254.---------