LEGE Nr. 52 din 7 mai 1993privind integrarea sistemului de asigurări sociale ale personalului Bisericii Ortodoxe Române în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 12 iulie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul Bisericii Ortodoxe Române se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) Cu aceeaşi dată, Casa de Pensii şi Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Disponibilităţile băneşti ale Casei de Pensii şi Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române, stabilite conform bilanţului contabil la 30 septembrie 1992, se vărsa la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe bază de protocol.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 607/1992. --------------