LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 2, alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:(2) Traficul de persoane săvârșit în una dintre următoarele împrejurări:a) de două sau mai multe persoane împreună;b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;c) de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciuconstituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi.2. La articolul unic punctul 4, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit, ca urmare a exploatării sale, infracțiunea de prostituție sau cea de cerșetorie, nu se pedepsește pentru aceste infracțiuni.3. La articolul unic punctul 5, alineatul (5) al articolului 38 va avea următorul cuprins:(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia de consiliere psihică și psihologică, într-o limbă pe care o înțeleg, precum și de asistență medicală și socială.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 11 octombrie 2005.Nr. 287.-----------