RECTIFICARE nr. 10 din 8 februarie 2001la Legea nr. 10 din 08.02.2001
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 12 octombrie 2005    În Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 52, în loc de: "...se aprobă orice alte dispoziţii contrare." se va citi: "...se abrogă orice alte dispoziţii contrare."---------