ORDIN nr. 245 din 14 septembrie 2005privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 11 octombrie 2005    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (6) şi ale art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile, serviciile şi birourile din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 121/2005 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, a inspecţiilor regionale şi a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 28 iulie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,Silviu George DidilescuBucureşti, 14 septembrie 2005.Nr. 245.  +  Anexa 1REGULAMENT 14/09/2005  +  Anexa 2REGULAMENT 14/09/2005