ORDIN nr. 1.341/C din 20 septembrie 2005privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Nr. 1.341/C din 20 septembrie 2005
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.375 din 19 septembrie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 11 octombrie 2005    În temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Tarifele pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti se stabilesc astfel: a) 20,00 RON/oră sau, după caz, pentru fracţiuni de oră, pentru plata interpreţilor autorizaţi pentru efectuarea traducerilor din/În limbi străine în/din limba română; b) 14,50 RON/pagină format A4, dactilografiată la două rânduri, pentru efectuarea traducerilor din/în limbi străine în/din limba română. (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adăugată. La tarifele prevăzute la alin. (1) se va adăuga taxa pe valoarea adăugată, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Tarifele stabilite la art. 1 se vor indexa anual în funcţie de indicele ratei inflaţiei, prognozat pentru anul de execuţie a serviciilor, comunicat de Comisia Naţională de Prognoză.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu---------