ORDIN nr. 1.577 din 23 septembrie 2005pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.577 din 23 septembrie 2005
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 890 din 30 septembrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 11 octombrie 2005  În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  Anexa 1 SECTOARELEde drumuri naţionale europene (E) restricţionate din punctde vedere al circulaţiei vehiculelor rutiere cu masa totalămaximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât celedestinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele desâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală*1), precumşi perioadele şi intervalele orare supuse restricţiei
  Nr. crt. Indicativ drum naţional Indicativ drum european Traseul (exclusiv municipii) Perioada din an Intervalul orar
  1. DN 1 *2) E 60 Centura Bucureşti- Otopeni - Ploieşti (intrare municipiu) 01 ianuarie - 31 decembrie 00:00-24:00
  2. DN 1 E 60 Ploieşti (ieşire municipiu ) - Braşov (intrare municipiu) 01 ianuarie - 31 decembrie 00:00-24:00
  3. DN 1 E 60 Cluj Napoca (ieşire muni- cipiu) - Oradea (intrare municipiu) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  4. DN 13 E 60 Braşov (ieşire municipiu) - Sighişoara - Tg. Mureş (intrare municipiu) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  5. DN 15 E 60 Turda (ieşire municipiu) - Tg. Mureş (intrare municipiu) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  6. DN 2 E 85 Săbăoani (int. cu DN 28) - Suceava - Siret (intrare oraş) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  7. DN 2A E 60 Urziceni (ieşire municipiu ) - Slobozia (intrare municipiu) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  8. DN 2A E 60 Slobozia (ieşire municipiu ) - Hârşova- Ovidiu (int. cu DN 22) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  9. DN 39 E 87 Agigea (int. cu DN 38) - Mangalia (intrare munici- piu) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  10. DN 7 E 81 Piteşti (ieşire municipiu) - Rm. Vâlcea - Veştem (int. cu DN 1) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  11. DN 7 E 68 Ilia (int. cu DN 68A) - Arad (intrare municipiu) 15 iunie - 15 septembrie 06:00-22:00
  --------*1) Pentru zilele de sărbătoare legală din tot cursul anului restricţia se va aplica între orele 6,00 - 22,00.*2) Se aplică vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.
   +  Anexa 2 LISTAtransporturilor care nu se supunrestricţiei de circulaţie, conform art. 4 alin. (2)din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004A. Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală:I. Animale vii din toate speciile:1. bovine;2. porcine;3. ovine;4. cabaline, măgari;5. iepuri;6. vânat;7. animale de menajerie;8. păsări, inclusiv pui de o zi;9. păsări exotice;10. colonii de albine;11. broaşte, melci vii;12. faună acvatică;13. animale de companie (câini, pisici, maimuţe)II. Carne şi preparate din carne:1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată şi congelată;2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămânăIII. Lapte şi produse lactate:1. lapte lichid;2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişcă, smântână şi altele);3. brânzeturi;4. unt, margarină;5. îngheţatăIV. Ouă şi produse din ouă:1. ouă de consum;2. ouă pentru incubaţie;3. produse din ouă (melanj, maioneză)V. Peşte şi produse din peşte:1. peşte refrigerat şi congelat;2. icre de peşte;3. ouă embrionate de peşte;4. preparate din peşte, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;5. fructe de mare în stare proaspătăVI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele în stare proaspătăVII. Subproduse de abator pentru industria farmaceuticăVIII. Pâine şi produse de panificaţie proaspeteIX. Produse biologice şi medicamente de uz veterinarX. Material seminalXI. Produse vegetale perisabile:1. fructe şi legume proaspete;2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea);3. flori tăiate;4. plante ornamentale în ghiveceB. Deplasarea vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţionalC. Transporturi funerareD. Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturaleE. Transporturi poştaleF. Transporturi pentru distribuirea de carburanţiG. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlatăH. Transporturi cu vehicule destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariateI. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării.---------