DECIZIE nr. 770 din 5 octombrie 2005pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 10 octombrie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 16 şi 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licenţă din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 5 octombrie 2005.Nr. 770.-------