LEGE nr. 550 din 17 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 172/2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172 din 19 octombrie 2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, cu următoarele modificări:1. La punctul 1 articolul 2, literele c) şi e) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"c) au intrat în ţara în scop de afaceri şi solicita angajarea la propria firma;..................................................................... e) sunt membri de familie - soţ, sotie, copii - ai cetăţenilor români cu domiciliul în România;"2. La punctul 1 articolul 2, după litera e) a alineatului (2) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) alte situaţii reglementate prin lege."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------