LEGE nr. 549 din 17 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 93 din 29 august 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 14 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 1, alineatul (6) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(6) Persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine care realizează venituri din activităţi desfăşurate pe teritoriul României sunt obligate sa completeze şi să depună declaraţie de înregistrare fiscală pentru persoanele străine, în termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat în România, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------