LEGE nr. 554 din 17 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 24 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU------------