LEGE nr. 538 din 11 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Parlamentul României adopta prezenta lege.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 octombrie 2001     +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61 din 25 aprilie 2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 7 mai 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 2, articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Reţeaua sanitară veterinara de stat se organizează ca sector distinct şi autonom în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, este coordonata de către ministru şi are următoarea structura:- Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, care se organizează ca direcţie generală în structura Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;- instituţiile publice de specialitate cu personalitate juridică, precum şi instituţiile fără personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi în coordonarea tehnica a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, prevăzute în anexa nr. 6. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 6 se asigura din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare. Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera pentru activităţi sanitare veterinare şi de laborator, din consultanţa şi din alte prestaţii specifice: acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrări de laborator, precum şi alte activităţi din domeniul sanitar veterinar.Cuantumul tarifelor pentru veniturile extrabugetare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare."2. La articolul I, punctul 4 se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PAUL PACURARU────────────