ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 11 octombrie 2001privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 19 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se anulează obligaţiile bugetare datorate de agenţii economici din sectorul producţiei de apărare şi neachitate până la data transferării elementelor din patrimoniu, în vederea constituirii de parcuri industriale.  +  Articolul 2Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Sumele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate de organele competente pe baza controlului de fond.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor emite norme de aplicare a acesteia.  +  Articolul 5Transferarea elementelor din patrimoniu, în vederea constituirii de parcuri industriale, se aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------