LEGE nr. 535 din 9 octombrie 2001privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 19 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-------