HOTĂRÂRE nr. 978 din 4 octombrie 2001privind constituirea, componenta şi funcţionarea comisiei de autorizare a contractării sau garantarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 18 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 48 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 6 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie comisia de autorizare a contractării sau garantarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, definite conform art. 1 pct. 1 din Legea nr. 189/1998.  +  Articolul 2Comisia de autorizare a contractării sau garantarii de împrumuturi externe este condusă de un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice, cu atribuţii de coordonare a datoriei publice, şi are în componenta sa 11 membri, dintre care 4 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv preşedintele comisiei, 3 ai Ministerului Administraţiei Publice, 2 ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi câte un reprezentant al Băncii Naţionale a României şi al autorităţilor administraţiei publice locale. Reprezentanţii instituţiilor publice, membri în comisie, sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei respective.  +  Articolul 3Comisia de autorizare a contractării sau garantarii de împrumuturi externe se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor şi a documentaţiei aferente, primite de la autorităţile administraţiei publice locale, prin care se solicita autorizarea contractării sau garantarii împrumutului extern.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în cazul în care contractează sau garantează împrumuturi externe să le înscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul garanţiilor locale, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Raportarea şi înregistrarea datoriei publice locale se fac conform Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999*), emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Documentaţia necesară pentru autorizarea contractării sau garantarii unui împrumut extern se stabileşte prin Normele şi procedurile privind autorizarea contractării sau garantarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 7Studiile de fezabilitate ale obiectivelor de investiţii de interes public local, finanţate din împrumuturi externe cu garanţia statului, se analizează şi se avizează de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Administraţiei Publice şi, după caz, se supun spre aprobare Guvernului fără avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale.  +  Articolul 8Se aprobă Regulamentul de funcţionare a comisiei de autorizare a contractării sau garantarii de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea şi componenta Comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 5 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţii contrare.-------------- Notă *) Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999 au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.631 din 29 decembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 11 februarie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea  +  Anexa 1NORMA 04/10/2001  +  Anexa 2REGULAMENT 04/10/2001