ORDIN nr. 1.880 din 28 septembrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderi
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 17 octombrie 2001    Ministrul finanţelor publice,în baza atribuţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderile care se încadrează în criteriile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii la microintreprinderi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002, cu excepţia microintreprinderilor înfiinţate după data publicării acestora, care aplica de la înfiinţare reglementările simplificate. (2) Prevederile pct. II din norme se aplică începând cu data de 1 septembrie 2001.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 28/09/2001