LEGE Nr. 34 din 14 iunie 1993privind integrarea sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 15 iunie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) Cu aceeaşi dată, Casa de Asigurări Sociale şi Pensii din Cooperatia Mestesugareasca îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2 (1) Disponibilităţile băneşti, precum şi creanţele Casei de Asigurări Sociale şi Pensii din Cooperatia Mestesugareasca şi ale unităţilor proprii teritoriale se preiau în întregime, în contul asigurărilor sociale de stat, astfel cum au fost stabilite pe bază de protocol şi conform bilanţului contabil la zi. (2) Patrimoniul aparţinând Casei de Asigurări Sociale şi Pensii din Cooperatia Mestesugareasca şi al unităţilor proprii teritoriale trec în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, pe bază de protocol şi conform bilanţului contabil la zi, până la clarificarea situaţiei juridice a bunurilor componente, cu respectarea destinaţiei acestora. (3) Dreptul de administrare al patrimoniului preluat în condiţiile alineatului precedent se exercită de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în regimul juridic aplicabil patrimoniului asigurărilor sociale de stat. (4) Profitul net obţinut din exploatarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face venit la bugetul asigurărilor sociale de stat. (5) În termen de trei luni de la data prezentei legi, Guvernul va analiza modificările intervenite în componenta fizica şi valorică a patrimoniului sistemului de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti de la data intrării în vigoare a Decretului-lege nr. 66 din 8 februarie 1990 şi va lua măsurile necesare pentru întregirea acestuia.  +  Articolul 3Personalul care îşi desfăşoară în prezent activitatea în cadrul Casei de Asigurări Sociale şi Pensii din Cooperatia Mestesugareasca şi al unităţilor proprii teritoriale trece la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi este considerat transferat.  +  Articolul 4Drepturile de pensii ale pensionarilor din sistemul de asigurări sociale al cooperaţiei meşteşugăreşti, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se menţin atât timp cît sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate.  +  Articolul 5Drepturile de asigurări sociale ale cooperatorilor din cooperatia mestesugareasca, ale mestesugarilor cu ateliere proprii, precum şi ale ucenicilor şi persoanelor care lucrează în atelierele acestora se stabilesc în continuare potrivit legislaţiei asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 6 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti şi mestesugarii cu ateliere proprii vor depune lunar contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia pentru pensia suplimentară, în cotele şi la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, în contul asigurărilor sociale de stat. (2) Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei pentru pensia suplimentară se stabilesc prin aplicarea cotelor prevăzute de lege la venitul lunar al asiguratului sau, după caz, la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, dacă asiguratul realizează un venit lunar sub acest nivel.  +  Articolul 7Prevederile articolului 15 litera f) şi ale capitolului V "Asigurările sociale în cooperatia mestesugareasca" din Decretul-lege nr. 66/1990, articolul 8 din Legea nr. 13/1968 şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------