LEGE nr. 502 din 4 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 10 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 120 din 31 august 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 22 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 2, alineatul 6 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Agenţii economici care au de încasat sume de la instituţiile publice, inclusiv transferuri şi subvenţii, îşi vor deschide conturi de disponibil la trezoreria statului în a carei raza teritorială îşi au sediul sau la care sunt luati în evidenta fiscală, după caz. Din sumele colectate agenţii economici îşi vor achită obligaţiile de natura salariala şi obligaţiile către bugetul de stat, iar disponibilităţile rămase vor putea fi folosite pentru lichidarea obligaţiilor către alte bugete sau, după caz, pentru alte scopuri."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU────────────────