HOTĂRÂRE nr. 33 din 4 octombrie 2001pentru numirea avocatului poporului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 9 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 55 din Constituţia României şi ale art. 6 şi 7 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul Ioan Muraru se numeşte în funcţia de avocat al poporului.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------