ORDIN nr. 29 din 23 decembrie 1993pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE
  • Departamentul pentru Administraţie Publică Locală
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 27 ianuarie 1994    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 795/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/1993 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, şi al Hotărârii Guvernului nr. 515/1993 privind structura Guvernului României şi a aparatului sau de lucru,în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici,ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi secretarul de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, cuprins în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate prevederile contrare se abroga.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, Marin Cristea Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1NORMATIV 23/12/1993