ORDIN nr. 626 din 11 septembrie 2001pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 8 octombrie 2001    Ministrul sănătăţii şi familiei,în temeiul prevederilor art. 103 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman şi ale art. 12 lit. h) din Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmacistilor din România,ţinând seama de Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. DB 8.150 din 11 septembrie 2001,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) În sensul prevederilor prezentului ordin unităţile farmaceutice sunt: farmacia, drogheria, depozitul farmaceutic şi unitatea de producţie.  +  Articolul 2Prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 201/1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea de funcţionare a unităţilor farmaceutice, precum şi a Normelor tehnice privind funcţionarea farmaciei, depozitului farmaceutic şi a drogheriei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 iunie 1999, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Direcţia generală farmaceutica, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Agenţia Naţionala a Medicamentului şi Colegiul Farmacistilor din România vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1NORMA 11/09/2001  +  Anexa 2COND+PROC 11/09/2001