HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 septembrie 2001privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 4 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 810/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 noiembrie 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 27/09/2001