HOTĂRÂRE nr. 923 din 20 septembrie 2001privind organizarea în România a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a celei de-a 3-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) şi a celei de-a 6-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forţei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) în luna septembrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare şi se vor suporta din bugetul pe anul 2001 aprobat Ministerului Apărării Naţionale. (2) Numărul participanţilor la activităţile prevăzute la art. 1, precum şi cazarea acestora se vor asigura prin derogare de la prevederile cap. 2 pct. 2 şi, respectiv, pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,Sorin Encutescu,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------