LEGE Nr. 27 din 22 mai 1993privind acceptarea Protocolului pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 28 mai 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe accepta Protocolul pentru modificarea anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 2 decembrie 1986. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPROTOCOL 02/12/1986