DECRET nr. 100 din 28 martie 1983pentru ratificarea unor tratate internaţionale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 1 aprilie 1983    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980.La depunerea instrumentelor de ratificare se vor face următoarele rezerve: a) "Republica Socialistă România declara că nu se considera legată de prevederile art. 12 paragraful 1 din convenţie, potrivit cărora orice diferend între părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestei convenţii va putea fi supus arbitrajului spre soluţionare, la cererea uneia dintre părţi. Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende vor putea fi supuse arbitrajului numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte"; b) "Republica Socialistă România declara că nu se considera legată de prevederile din Regulile uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al călătorilor şi bagajelor, referitoare la răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, victime ale unor accidente produse pe teritoriul sau, cînd aceştia sînt cetăţeni ai săi sau persoane care îşi au reşedinţa obişnuită în Republica Socialistă România".  +  Articolul 2Se ratifica Convenţia privind interzicerea utilizării în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului înconjurător, încheiată la Geneva la 18 mai 1977.  +  Articolul 3Se ratifica Acordul dintre Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind protejarea reciprocă a investiţiilor faţă de riscurile necomerciale, semnat la Belgrad la 27 octombrie 1982.  +  Articolul 4Se ratifica Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Phenian la 20 aprilie 1982.  +  Articolul 5Se ratifica Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung, semnat la Jakarta la 23 noiembrie 1982.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaCONVENTIE 09/05/1980CONVENTIE 18/05/1977ACORD 27/10/1982ACORD 20/04/1982ACORD 23/11/1982