HOTĂRÂRE nr. 854 din 30 august 2001pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală I.M.L. 9 - 01: Unităţi de măsura
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 1 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 37 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unităţi de măsura, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de stat  +  Anexa 1INSTRUCTIUNI 30/08/2001