ORDIN nr. 298 din 16 mai 2001pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compozitia, calitatea şi etichetarea mierii
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 122 din 23 aprilie 2001
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 298 din 16 mai 2001
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 27 septembrie 2001    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrul sănătăţii şi familiei,vazand Referatul de aprobare nr. 118.527/2001, întocmit de Direcţia generală strategii şi politici în agricultura şi industria alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, şi Referatul de aprobare nr. DB 4.191/2001, întocmit de Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei,având în vedere prevederile art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compozitia, calitatea şi etichetarea mierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Direcţia generală strategii şi politici în agricultura şi industria alimentara şi prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Direcţia generală de sănătate publică şi prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1 NORMEcu privire la natura, conţinutul, originea, prezentarea, compozitia, calitatea şi etichetarea mierii  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se referă şi se aplică produsului "miere", asa cum este definit la cap. II.  +  Articolul 2Mierea se comercializează cu respectarea definitiilor şi regulilor stabilite în prezentele norme.  +  Capitolul 2 Natura, conţinutul şi originea mierii  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentelor norme, prin miere se înţelege alimentul care este obţinut de albine din nectarul florilor sau din sucurile dulci ale părţilor vii ale plantelor şi pe care albinele le colectează, le transforma, le combina cu substantele lor specifice, le depozitează şi le lasă la maturat în fagurii de miere. Acest aliment poate fi fluid, vascos sau cristalizat. (2) Tipurile de miere, în funcţie de origine, sunt: a) mierea de flori - mierea obţinută predominant din nectarul florilor; b) mierea de mana - mierea obţinută predominant din sucurile dulci ale altor părţi vii ale plantelor; culoarea ei variaza de la maro deschis sau maro verzui la aproape negru. (3) Tipurile de miere, în funcţie de modul de prezentare, sunt: a) mierea de faguri - mierea depozitata de albine în celulele fagurilor abia formati, fără puieţi, şi vândută în faguri întregi capaciti sau în bucăţi de faguri de acest fel; b) mierea cu bucăţi de fagure - mierea care conţine una sau mai multe bucăţi de fagure de miere; c) mierea scursa - mierea obţinută prin scurgerea fagurilor fără puieţi, decapaciti; d) mierea extrasa - mierea obţinută prin centrifugarea fagurilor fără puieţi, decapaciti; e) mierea presata - mierea obţinută prin presarea fagurilor fără puieţi, cu sau fără aplicarea încălzirii moderate.  +  Capitolul 3 Prezentarea  +  Articolul 4 (1) Termenul "miere" se aplică numai produsului definit la art. 3 alin. (1) şi este utilizat în comerţ la desemnarea acelui produs, fără a aduce prejudicii prevederilor art. 9 alin. (1) privind informaţiile obligatorii de pe ambalajele, recipientele sau etichetele mierii. (2) Denumirile menţionate la art. 3 alin. (2) şi (3) sunt aplicate numai produselor definite în acestea.  +  Articolul 5Nici un alt produs în afară de miere nu poate fi adăugat la mierea comercializata ca atare.  +  Articolul 6 (1) La comercializarea mierii se respecta condiţiile privind compozitia şi calitatea enumerate la art. 7 alin. (4)-(10). Este permisă, fără a respecta prevederile art. 7 alin. (5) lit. b): a) comercializarea mierii obţinute din Calluna vulgaris, cu un conţinut de umiditate maxim de 25%, atunci când aceasta este obţinută în condiţii naturale de producţie; b) comercializarea "mierii de panificatie" sau "mierii industriale" cu un conţinut de umiditate nu mai mare de 25%, atunci când aceasta este obţinută în condiţii naturale de producţie. (2) Fără respectarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1)-(3), mierea poate fi comercializata ca "miere de panificatie" sau ca "miere industriala" atunci când, deşi buna pentru consumul uman: a) nu respecta cerinţele menţionate la art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi c); sau b) activitatea sa diastazica sau conţinutul de hidroximetilfurfurol nu respecta limitele stabilite în prezentele norme.  +  Capitolul 4 Condiţii privind compozitia şi calitatea  +  Articolul 7 (1) Mierea nu trebuie să conţină corpuri organice sau neorganice străine de compozitia sa, cum ar fi: mucegaiul, insectele, fragmentele de insecte, puieţi sau impuritati, când mierea este comercializata ca atare sau utilizata în alt produs pentru consumul uman. (2) Mierea are următoarele caracteristici: a) nu are gusturi sau mirosuri străine; b) nu este începută fermentatia sau fierberea; c) nu este incalzita atât de mult încât enzimele sale naturale să fie distruse sau inactivate; d) nu are o aciditate modificată artificial. (3) Mierea nu trebuie să conţină substanţe peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru a nu periclita sănătatea umană. (4) Conţinutul aparent de zahăr calculat ca zahăr invertit este:     a) la mierea de flori - minimum 65%;    b) la mierea de mana şi la amestecurile       din miere de flori şi miere de mana - minimum 60%.    (5) Conţinutul de umiditate este:     a) în general - maximum 21%;    b) la mierea de Calluna vulgaris    şi la mierea de trifoi - maximum 23%.    (6) Conţinutul aparent de zaharoza este:    a) în general - maximum 5%;    b) la mierea de mana şi la    amestecurile din miere de mana    şi miere de flori, miere de    salcam, de levantica şi de    Banksia menziesii - maximum 10%.    (7) Conţinutul de substanţe insolubile    în apa este:    a) în general - maximum 0,1%;    b) la mierea presata - maximum 0,5%.    (8) Conţinutul de minerale (cenusa) este:    a) în general - maximum 0,6%;    b) la mierea de mana şi    amestecurile din miere de    mana şi miere de flori - maximum 1%.    (9) Aciditatea - maximum 40                                                       miliechivalenti                                                      acid per 1.000 g. (10) Activitatea diastazica şi conţinutul de hidroximetilfurfurol (HMF) determinat după procesare şi amestecare sunt: a) activitatea diastazica (Scara Schade) este în general de minimum 8 şi de minimum 3 la mierea cu conţinut scăzut de enzime naturale, de exemplu de chitru, şi cu conţinut de HMF ce nu depăşeşte 15 mg/kg;     b) conţinutul de HMF - maximum                                                        40 mg/kg.  +  Articolul 8Metodele de prelevare a probelor şi de analiza necesare pentru verificarea compoziţiei şi caracteristicilor mierii sunt conforme cu STAS 784/3-89 "Miere de albine. Metode de analiza".  +  Capitolul 5 Etichetarea  +  Articolul 9Cerinţele privind etichetarea vor fi în concordanta cu legislaţia în vigoare, având următoarele menţiuni specifice:1. Singura informaţie obligatorie de pe ambalajele, recipientele sau etichetele mierii trebuie să fie vizibila, uşor lizibila, sa nu permită ştergerea şi sa conţină următoarele: a) termenul "miere" sau una dintre denumirile enumerate la art. 3 alin. (2) şi (3); "mierea de faguri" şi "mierea cu bucăţi de fagure" sunt descrise ca atare; în cazurile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi în primul paragraf al art. 6 alin. (2) denumirea produsului este "miere de panificatie" sau "miere industriala"; b) greutatea neta, care este exprimată în grame sau kilograme; c) denumirea sau denumirea comercială şi adresa sau sediul înregistrat al producătorului, al ambalatorului sau al vânzătorului.2. Termenul "miere" menţionat la pct. 1. lit. a) sau una dintre denumirile menţionate la art. 3 alin. (2) şi (3) are optional: a) o trimitere referitoare la originea ei, fie ca este vorba de flori sau de plante, cu menţiunea ca produsul provine, în principal, din sursa indicată şi are caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microscopice corespunzătoare; b) o denumire regionala, teritorială sau topografica, cu menţiunea ca produsul provine în totalitate din zona indicată.3. Când mierea se găseşte în ambalaje sau recipiente cu o greutate neta egala sau care depăşeşte 10 kg şi nu este oferită spre vânzare cu amănuntul, informaţia menţionată la pct. 1 lit. b) şi c) apare numai pe documentele de însoţire.4. Se menţionează ţara de origine în cazul produselor importate.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 10Prezentele norme sunt compatibile cu reglementările comunitare în domeniu şi sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului CEE 74/409 din 22 iulie 1974 privind armonizarea legilor statelor membre, referitoare la miere.──────────────────