HOTĂRÂRE nr. 927 din 20 septembrie 2001privind drepturile acordate donatorilor de sânge
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 28 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Drepturile acordate donatorilor de sânge, potrivit legii, sunt de 200.000 lei pentru alocaţiile de hrana sau bonuri valorice pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de sânge şi de 500.000 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2001 privind nivelul alocaţiilor de hrana pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi al drepturilor acordate donatorilor de sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 19 martie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────